Nhập cảnh vào Việt Nam

Hướng dẫn mới nhất về phòng dịch với người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 1/1/2022

Theo quy định mới nhất của Bộ Y tế áp dụng từ ngày 1/1/2022 tới, đối với người nhập cảnh, ngoài các yêu cầu chung về phòng, chống dịch bệnh còn có các yêu cầu riêng dành các đối tượng cụ thể như: Người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19; người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19.

Sau đây là các hướng dẫn cụ thể dưới hình thức đồ họa (Infographic):
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh